DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“

Kdo jsme

Diecézní centrum mládeže

je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa…

Chci číst dál

Diecézní setkání mládeže 
→ více informací pod odkazem

NOVINKY

Nejnovější články

Duchovní příprava na Lisabon

Od první postní neděle (26.2.) mají mladí možnost začít duchovní přípravu na Světové dny mládeže, které proběhnou v první polovině srpna tohoto roku v Lisabonu. Mottem, které bude celé setkání provázet, je[…]

Read more

Valentinská pouť

 Po celém světě se v únoru slaví svátek svatého Valentina. V mnoha místech jde však převážně o konzumní slavení plné reklamních a dárkových předmětů. Pojď to oslavit jinak! Přijďte oslavit svátek patrona mládeže a[…]

Read more

Adoptuj si kněze

Zveme všechny k modlitbě za kněze. I kněží potřebují modlitební podporu. V rámci výzvy je možné napsat na e-mail  dcm.brno@biskupstvi.cz s předmětem „adopce kněze“. Vylosujeme vám konkrétního kněze z diecéze, za kterého se budete[…]

Read more
Připravujeme

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ AKCE

13. 5. 2023

Letošní Diecézní setkání mládeže proběhne
na netradičním místě a v netradiční termín. Těšíme se na vás v sobotu 13. 5. v Žarošicích. Více informací na webu nebo fb události.

23. – 25. 6. 2023

Co by to bylo za léto bez festivalu. I v letošním roce připravujeme v Dolních Kounicích
v areálu bývalého kláštera Rosa Coeli skvělý festival, na kterém nesmíš chybět. 
Kromě hudby na tebe čeká i skvělý doprovodný program. Více info na webu.

Prázdniny 2023

Čtyři čtvrteční večery pokaždé jinak. 
Hudební, divadelní, folklorní a filmový večer. Máme se na co těšit. Pro více informací sleduj fb událost nebo web.

Podporovatelé

Děkujeme všem za podporu. Bez nich bychom nemohli naši práci vykonávat.

Promluva

SLOVO OTCE BISKUPA

Milí mladí přátelé,
chtěl bych vám říct něco o lásce… Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky. Zkuste si to představit. Mám někoho rád – ráda. Myslím na něj, chci být s ním, chci udělat vše, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní,
když bude nemocná, když se
o ni budu muset starat a budu
muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná, i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře?

 Jak moc se dokážu vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, nebude o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně dává sám sebe. Bere
na sebe všechny moje zrady a hříchy, vše, čím jsem porušil
lásku vůči němu, vůči lidem kolem sebe i vůči sobě. A nabízí
mi svou blízkost.

 V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. A nabízí mi svou blízkost. V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost
obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme. Nebojme se
toho! Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby
vám to přineslo radost a pokoj. 

Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle

Biskup Brněnské diecéze

Kdo jsme

NÁŠ TÝM

Čtyřčlenný, genderově vyvážený tým s jasnou vizí a chutí pracovat pro mládež!

Pavel Šenkyřík

Ředitel DCM

Dětství jsem prožil společně s třemi sourozenci v obci Velatice nedaleko Brna. V mládí jsem navštěvoval společenství mladých ve farnosti Pozořice, jinak Pošukov, kde jsem osobně poznal Boha. S mnohými ze společenství i poletech udržujeme přátelství a spolupráci. Jako kněz jsem sloužil na Vysočině a v Brně. Platí o mě, že všude, kde jsem, jsem rád. Ale kde to mám hodně rád, to jsou hory.

Pavla Sluková

Sdružení Petrov

Pocházím sice z malé vesnice Damníkov ve východních Čechách, většinu života jsem ale strávila v Brně. Mezi mé záliby patří především moje rodina, odpočinek a mám-li si vybrat mezi sportem a knihou, rozhodně sáhnu po knize.

Martina Dvořáková

Pracovník DCM

Jsem ze Sněžného, vesničky na Vysočině, ale k srdci mi hodně přirostla i má studentská města – Litomyšl a Olomouc. Mám ráda tradice, modrotisk, šití, dobré víno a čas strávený s rodinou nebo přáteli.

Dominik Mazel

Pracovník DCM

Bydlím kousek od Brna v malebné dědince s název Velešovice. Baví mě sportovat, být s přáteli a vše spojené s folklórem. Včelařím a trénuji mládež ve fotbale. Jsem veselý a hravý člověk se sklony k přejídání se zmrzlinou a všemožným dobrým jídlem.

Rozcestník