DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

„Mládenče, pravím ti, vstaň“

Kdo jsme

Diecézní centrum mládeže

Je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa…

Chci číst dál

Diecézní setkání mládeže s o. Biskupem
→ nové webové stránky

NOVINKY

Nejnovější články

Pozdrav otce Vojtěcha Cikrleho

Otec biskup Vojtěch Cikrle zasílá svůj pozdrav a povzbuzení pro prožívání tohoto času, kdy se nemůžeme společně setkat v katedrále na Diecézním setkání mládeže v sobotu 4. 4. 2020. Jak to datum pěkně vypadá[…]

Read more

Týden modliteb za mládež

Milí přátelé,  touto nedělí začíná týden modliteb za mládež. Bude probíhat od 29. 3. do 5. 4. Pojďme se spojit v modlitbách za všechny mladé lidi v naší zemi a na celém světě.Všechny podklady, které[…]

Read more

Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020

Drazí mladí, v říjnu 2018 církev zahájila biskupskou synodou na téma Mladí, víra a rozlišování povolání reflexi o vašich podmínkách v dnešním světě, o vašem hledání smyslu života a vašich životních plánech,[…]

Read more
Připravujeme

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ AKCE

AKCE ZRUŠENA

V letošním roce se skrze aktuální dění Diecézní setkání s o. Biskupem nekoná. 
Zda proběhne a v jaké formě vás budeme informovat

19 – 21. 6. 2020

Open air festival odehrávající se v areálu bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Program doplňují výstavy, filmy, divadlo a přednášky.

8. – 15. 8. 2020

Hledáš výzvy, dobrodružství a zážitky v jednom? 
V tom případě závod GOODWAYS je tím pravým pro tebe! 

Podporovatelé

Děkujeme všem za jejich podporu. Bez nich bychom nemohli naši práci vykonávat.

Promluva

SLOVO OTCE BISKUPA

Milí mladí přátelé,
chtěl bych vám říct něco o lásce… Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky. Zkuste si to představit. Mám někoho rád – ráda. Myslím na něj, chci být s ním, chci udělat vše, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní,
když bude nemocná, když se
o ni budu muset starat a budu
muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná, i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře?

 Jak moc se dokážu vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, nebude o mě stát, bude
chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně dává sám sebe. Bere
na sebe všechny moje zrady a hříchy, vše, čím jsem porušil
lásku vůči němu, vůči lidem kolem sebe i vůči sobě. A nabízí
mi svou blízkost.

 V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. A nabízí mi svou blízkost. V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost
obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme. Nebojme se
toho! Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby
vám to přineslo radost a pokoj. 

Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle

Biskup Brněnské diecéze

Kdo jsme

NÁŠ TÝM

Čtyřčlenný, genderově vyvážený tým s jasnou vizí pracovat pro mládež a s chutí do této činnosti!

Roman Kubín

Ředitel DCM

Vyrůstal jsem v malé vesnici Rozhraní, která leží mezi Letovicemi a Svitavami, na rozhraní Čech a Moravy, na rozhraní tří diecézí – brněnské, olomoucké a královéhradecké. Jsem prostřední dítě ze tří bratří. Mezi mé koníčky patří především kolo a plavání.

Jíťa Tesařová

Vedoucí kanceláře DCM

Pocházím z Vysočiny, ale moje srdce tluče pro Brno a jižní Moravu. To byl důvod, proč jsem se po škole tvrdohlavě rozhodla přestěhovat právě do Brna. V zimě se vyžívám v bruslení a ve zbytku roku se snažím vyrážet do přírody, kde si třídím myšlenky a dobíjím energii.

Verča Nováková

Pracovník DCM

Jamné, to je ta víska, ve které jsem směla prožít své mládí. Teď pobývám v Brně na bytečku a zažívám chutě městského života. Ráda trávím čas s přáteli, cestuji a mým velkým snem je procestovat nejlépe celý svět! Jsem také začínající kadeřnice, takže… 

Dominik Mazel

Pracovník DCM

Bydlím kousek od Brna v malebné dědince s název Velešovice a jsem jediný Jihomoravák v týmu! Baví mě sportovat, být s přáteli a vše spojené s folklórem. Jsem veselý a hravý člověk se sklony k přejídání se zmrzlinou a všemožným dobrým jídlem.