DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

„Maria se vydala na cestu a spěchala“

Kdo jsme

Diecézní centrum mládeže

je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa…

Chci číst dál

Mamre týden mladší / starší          → více informací pod odkazem

NOVINKY

Nejnovější články

Duchovní příprava na Lisabon

Od první postní neděle (26.2.) mají mladí možnost začít duchovní přípravu na Světové dny mládeže, které proběhnou v první polovině srpna tohoto roku v Lisabonu. Mottem, které bude celé setkání provázet, je[…]

Read more

Valentinská pouť

 Po celém světě se v únoru slaví svátek svatého Valentina. V mnoha místech jde však převážně o konzumní slavení plné reklamních a dárkových předmětů. Pojď to oslavit jinak! Přijďte oslavit svátek patrona mládeže a[…]

Read more

Adoptuj si kněze

Zveme všechny k modlitbě za kněze. I kněží potřebují modlitební podporu. V rámci výzvy je možné napsat na e-mail  dcm.brno@biskupstvi.cz s předmětem „adopce kněze“. Vylosujeme vám konkrétního kněze z diecéze, za kterého se budete[…]

Read more
Připravujeme

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ AKCE

8. – 10. 12. 2023

aritativní adventní trhy.
Přijďte nakoupit vánoční dárky, zahřát se teplým nápojem nebo utišit své chuťové buňky dobrým jídlem. Každým svým nákupem na trzích podpoříte konkrétní organizaci. 

2023/2025

Spouštíme nový běh Animátorského kurzu a letos v novém kabátku ve dvou variantách. 
Chceš se osobnostně a duchovně rozvíjet, najít společenství a nové přátele? Pak je pro tebe varianta č. 1. Pracuješ ve farnosti v rámci pastorace mládeže ? Pak varianta č.2

5. 10. 2023 v 18:00

Zahájit školní rok je nutností! Tak se potkejme v Zahrdách pod Petrovem k této příležitosti. Bude pizza, workshopy, zábava, hry a spousta dalšího programu…

Podporovatelé

Děkujeme všem za podporu. Bez nich bychom nemohli naši práci vykonávat.

Promluva

SLOVO OTCE BISKUPA

Milí mladí přátelé,
chtěl bych vám říct něco o lásce… Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky. Zkuste si to představit. Mám někoho rád – ráda. Myslím na něj, chci být s ním, chci udělat vše, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní,
když bude nemocná, když se
o ni budu muset starat a budu
muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná, i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře?

 Jak moc se dokážu vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, nebude o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně dává sám sebe. Bere
na sebe všechny moje zrady a hříchy, vše, čím jsem porušil
lásku vůči němu, vůči lidem kolem sebe i vůči sobě. A nabízí
mi svou blízkost.

 V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. A nabízí mi svou blízkost. V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost
obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme. Nebojme se
toho! Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby
vám to přineslo radost a pokoj. 

Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle

Biskup Brněnské diecéze

Kdo jsme

NÁŠ TÝM

Čtyřčlenný, genderově vyvážený tým s jasnou vizí a chutí pracovat pro mládež!

Jan Pavlíček

Ředitel DCM

Dětství jsem prožil společně s třemi sourozenci v obci Velatice nedaleko Brna. V mládí jsem navštěvoval společenství mladých ve farnosti Pozořice, jinak Pošukov, kde jsem osobně poznal Boha. S mnohými ze společenství i poletech udržujeme přátelství a spolupráci. Jako kněz jsem sloužil na Vysočině a v Brně. Platí o mě, že všude, kde jsem, jsem rád. Ale kde to mám hodně rád, to jsou hory.

Pavla Sluková

Sdružení Petrov

Pocházím sice z malé vesnice Damníkov ve východních Čechách, většinu života jsem ale strávila v Brně. Mezi mé záliby patří především moje rodina, odpočinek a mám-li si vybrat mezi sportem a knihou, rozhodně sáhnu po knize.

Ludmila Tomšejová

Pracovník DCM

Pocházím ze Strážnice a dlouhou dobu sem tam vedla farní spolčo a byla součástí místního přírodovědného oddílu. Mojí srdcovou záležitostí je turistika, táboření či různé outdoorové aktivity. Mám ráda low cost cestování, ale nepohrdnu ani pořádným dortíkem, voňavou kávou, či dobrou knihou – prostě takový životní balanc.

Dominik Mazel

Pracovník DCM

Bydlím kousek od Brna v malebné dědince s název Velešovice. Baví mě sportovat, být s přáteli a vše spojené s folklórem. Včelařím a věnuji se v našem kostele i farnosti dětem a mládeži. Jsem veselý a hravý člověk se sklony k přejídání se zmrzlinou a všemožným dobrým jídlem.

Rozcestník