O nás

Diecézní centrum mládeže

roman

Roman Kubín

Ředitel DCM

Jitulinka

Jíťa Tesařová

Vedoucí kanceláře DCM

Tohle je nadpis

Pracovník DCM

Tohle je nadpis

Pracovník DCM

Je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa.

K jeho základním a neopominutelným úkolům patří formace animátorů, podpora pastorace mládeže na úrovni farnosti (např. formace kněží, média), vytváří podklady pro spolupráci a zajišťuje, aby se informace dostaly k mladým lidem.

Snaží se vidět každého mladého a buduje osobní kontakty. Ve své službě mladým počítá se sítí mladých i dospělých spolupracovníků.

V některých diecézích DCM kromě svých prioritních úkolů zajišťuje i další aktivity, které vidí potřebné, ale nepatří přímo k jeho základním povinnostem a může je předat druhým (duchovní cvičení, tábory,…)

Mons. Jiří Paďour píše: „Diecézní centrum pro mládež není nějakou další mládežnickou aktivitou, ale je v diecézi konkrétní rukou biskupa pro pastoraci mládeže. Toto centrum tedy jedná jménem diecézního biskupa a mezi jeho úkoly patří např. přispívat k diecézní spolupráci všech, kdo s mládeží pracují na území diecéze. Z této spolupráce, která vždy bude respektovat osobitost každého, má vyrůst slavnost mládeže v diecézi: diecézní setkání mládeže.“

Pracovníci DCM mohou mít formaci v duchu různých řeholí, hnutí nebo komunit. Svou službu na diecézní úrovni musí chápat jako službu církvi, konat ji nezištně, snažit se o otevřenost vůči všem a být pozorní, aby jejich působení nebylo záležitostí pouze té nebo oné spirituality.

Vznik brněnského centra mládeže sahá do porevolučních let. Na podzim roku 1990 vznikla skupinka lidí, která na popud o. biskupa promýšlela možnosti práce s mládeží v diecézi.
Na jejím základě vzniká brněnské DCM, které se postupem let vyvíjí do dnešní podoby, vystřídalo se zde mnoho mladých, kteří se dobrovolně rozhodli pracovat pro jiné mladé lidi a s pomocí dobrovolníků chystají akce.