Kaplani pro mládež

O službě kaplana hovoří obecně Kodex kanonického práva jako o knězi, který je pověřený pastorační péčí o některé společenství nebo zvláštní skupinu křesťanů, jehož jmenuje ordinář a který má mít všechna pověření, která vyžaduje řádná pastorační péče.

Ustanovení kaplanem pro mládež obdrží kněz od svého biskupa. Pracuje pod jeho vedením a pod vedením diecézního centra pro mládež a má zejména tyto úkoly:

1. Být blízko mladým lidem a mít prostor pro osobní kontakt s nimi. Jde o kněze především v roli duchovního doprovázejícího, naslouchajícího mládeži, sdílejícího s mladými lidmi jejich životní hledání. Musí být schopen předávat evangelium nezkresleně a vhodnou formou.

2. Navštěvovat kněze svého vikariátu (děkanátu) a hovořit s nimi o mladých lidech v jejich farnostech a o možnostech, které se pro práci s mládeží nabízejí.

3. Při vikariátních (děkanátních) konferencích seznamovat kněze se situací pastorace mládeže a s činnostmi plánovanými ve vikariátu (děkanátu) i na diecézní, národní a mezinárodní úrovni. Podporovat a koordinovat práci s mládeží ve vikariátu (děkanátu) a podrobně zmapovat situaci mládeže ve farnostech.

4. Pomáhat ve spolupráci s místním duchovním správcem farním skupinám mládeže zejména při výběru a formaci animátorů, podporovat vznik těchto skupin a jejich začlenění do života farnosti.

5. Spolupracovat a koordinovat službu mládeži s řeholními společnostmi a hnutími, pokud ve vikariátu (děkanátu) mezi mládeží působí.

6. Zúčastňovat se pravidelných formačních a studijních setkání pracovníků pro mládež. Speciální služba vyžaduje studium a formaci, kterou zajišťuje Sekce pro mládež ČBK specielním kurzem.

7. Spolupracovat s DCM a DCŽM a účastnit se pracovních setkání kaplanů pro mládež na diecézní úrovni.

8. Spolupracovat s laickými zástupci za vikariáty (děkanáty).

Referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze    
R. D. Mgr. Roman Kubín   kubin@biskupstvi.cz
Kněží – spolupracovníci DCM    
R. D. Ing. arch. Jiří Jeniš Diecézní centrum života mládeže MAMRE jurisj@seznam.cz
P. Mgr. Tomáš Žižkovský Diecézní centrum života mládeže MAMRE karlosadamec@gmail.com
R. D. Mgr. Václav Knotek Péče o ministranty brněnské diecéze knot.ek@centrum.cz
P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, SI Pastorace univerzitní mládeže v Brně kaplan@vkhbrno.cz
     
Kaplani pro mládež Děkanství  
R. D. Metoděj Ján Lajčák blanenské lajcak.jan@gmail.com
R. D. Petr Košulič boskovické kosulic@dieceze.cz
neobsazeno brněnské  
neobsazeno břeclavské  
neobsazeno hodonínské  
neobsazeno hustopečské  
neobsazeno jihlavské  
neobsazeno mikulovské  
R. D. Mgr. René Strouhal modřické padre.rene@email.cz
neobsazeno moravskobudějovické  
neobsazeno moravskokrumlovské  
neobsazeno rosické  
R. D. Mgr. Tomáš Fránek slavkovské franektom@seznam.cz
neobsazeno telčské  
R. D. Mgr. Petr Papoušek tišnovské ppapousek@volny.cz
R. D. Mgr. Vojtěch Loub třebíčské vojtech.loub@gmail.com
R. D. Mgr. Václav Hejč velkomeziříčské vaclav.hejc@gmail.com
R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D. vranovské marek@fatym.com
R. D. Mgr. Petr Bartoněk znojemské petr.bartonek@email.cz
R. D. Mgr. Jindřich Čoupek znojemské jindrichcoupek@seznam.cz
neobsazeno žďárské