Animátorský kurz

Animátorský kurz

je dvouletý kurz pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti. Témata víkendů jsou sebepoznání, sebepřijetí, společenství, Bible, komunikace, Katechismus katolické církve (YouCat), evangelizace, práce s dětmi a mládeží a další. Kurz je určen pro mládež ve věku od 14 let.  Přihlašování do kurzu spustíme v novém roce 2020. Děkujeme!

Začínáme v září 2020