DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“

Kdo jsme

Diecézní centrum mládeže

je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa…

Chci číst dál

Festival KEFASFEST
→ více informací pod odkazem

NOVINKY

Nejnovější články

Výběrové řízení Sdružení Petrov, z.s.

Vážení a milý sledující naší facebookové stránky.Na vědomost se dává, že nás opouští kolegyně Anežka a její pracovní pozice se z části promění a z části zůstává stejná. Na nově specifikovanou pozici[…]

Read more

Kurz partnerství

Diecézní centrum života mládeže Mamre a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádají Kurz partnerství, který probíhá na Mamre v Osové Bítýšce, a to čtyři víkendy ve školním roce 2022/2023.[…]

Read more

TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami[…]

Read more
Připravujeme

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ AKCE

24. – 26. 6. 2022

Dvouletá výzva pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti v rámci organizace a vedení společenství, práce s dětmi a mládeží a další.
Kurz je určen pro mládež ve věku od 14 let.

7. a 21. 7. 2022 – 18. a 25. 8. 2022

Čtyři čtvrteční večery nesoucí se vždy v jiném duchu. Čeká nás hudební, divadelní, folklorní a filmový večer. Akce se koná v Zahradách pod Petrovem, které jsou výjmečné svým vzhledem a umístěním v centru Brna.

9. – 14. 8. 2022

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže. A ano opravdu pouze jednou za 5 let. Proto to určitě nepropásni.

Podporovatelé

Děkujeme všem za podporu. Bez nich bychom nemohli naši práci vykonávat.

Promluva

SLOVO OTCE BISKUPA

Milí mladí přátelé,
chtěl bych vám říct něco o lásce… Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky. Zkuste si to představit. Mám někoho rád – ráda. Myslím na něj, chci být s ním, chci udělat vše, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní,
když bude nemocná, když se
o ni budu muset starat a budu
muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná, i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře?

 Jak moc se dokážu vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, nebude o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně dává sám sebe. Bere
na sebe všechny moje zrady a hříchy, vše, čím jsem porušil
lásku vůči němu, vůči lidem kolem sebe i vůči sobě. A nabízí
mi svou blízkost.

 V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. A nabízí mi svou blízkost. V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost
obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme. Nebojme se
toho! Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby
vám to přineslo radost a pokoj. 

Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle

Biskup Brněnské diecéze

Kdo jsme

NÁŠ TÝM

Čtyřčlenný, genderově vyvážený tým s jasnou vizí a chutí pracovat pro mládež!

Roman Kubín

Ředitel DCM

Vyrůstal jsem v malé vesnici Rozhraní, která leží mezi Letovicemi a Svitavami, na rozhraní Čech a Moravy, na rozhraní tří diecézí – brněnské, olomoucké a královéhradecké. Jsem prostřední dítě ze tří bratří. Mezi mé koníčky patří především kolo a plavání.

Anežka Mrláková

Pracovník DCM

Ahoj, jsem z malé jihomoravské vesničky u Břeclavi, přesněji z Hrušek z farnosti Moravská Nová Ves. Moje zájmy jsou tak široké, že by bylo na týden je tu vyjmenovávat. Studovala jsem na Gymnáziu v Břeclavi a po matuře jsem si udělala učňák obor cukrář. I když jsem ráda ve společnosti a jsem hodně kontaktní, jsou chvíle, kdy potřebuju být sama se sebou.

Martina Dvořáková

Pracovník DCM

Jsem ze Sněžného, vesničky na Vysočině, ale k srdci mi hodně přirostla i má studentská města – Litomyšl a Olomouc. Mám ráda tradice, modrotisk, šití, dobré víno a čas strávený s rodinou nebo přáteli.

Dominik Mazel

Pracovník DCM

Bydlím kousek od Brna v malebné dědince s název Velešovice. Baví mě sportovat, být s přáteli a vše spojené s folklórem. Včelařím a věnuji se zemědělství. Jsem veselý a hravý člověk se sklony k přejídání se zmrzlinou a všemožným dobrým jídlem.

Rozcestník