DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

„Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“

Kdo jsme

Diecézní centrum mládeže

je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa…

Chci číst dál

Ples mládeže
→ více informací pod odkazem

NOVINKY

Nejnovější články

Tajemství partnerských vztahů 2022

Formační kurz pro mladé ve věku od 18 do 35 let (pro páry). TENTO PODZIMNÍ KURZ BUDE PROBÍHAT FORMOU 6 SETKÁNÍ V BRNĚ NA PETROVĚ. Setkání na témata: sebepojetí, vztah, dimenze[…]

Read more

Výběrové řízení Sdružení Petrov, z.s.

Vážení a milý sledující naší facebookové stránky.Na vědomost se dává, že nás opouští kolegyně Anežka a její pracovní pozice se z části promění a z části zůstává stejná. Na nově specifikovanou pozici[…]

Read more

Kurz partnerství

Diecézní centrum života mládeže Mamre a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádají Kurz partnerství, který probíhá na Mamre v Osové Bítýšce, a to čtyři víkendy ve školním roce 2022/2023.[…]

Read more
Připravujeme

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ AKCE

17. – 18. 12. 2022

Charitativní adventní trhy mají za cíl podpořit organizace, které jsou závislé na finanční podpoře zvenčí a zároveň rozšířit povědomí o jejich existenci či práci.

27. 1. 2023

Ples brněnské mládeže ve stylu 
Karlík a továrna na čokoládu. Prostě páteční noc plná čokolády, tance a zábavy.

13. 2. 2023

Jak lépe začít romantické oslavy než poutí  ke svatému Valentinovi v předvečer jednoho z nejromantičtější dní. Akce je nejen pro páry, ale také pro hledající a zamilované.

Podporovatelé

Děkujeme všem za podporu. Bez nich bychom nemohli naši práci vykonávat.

Promluva

SLOVO OTCE BISKUPA

Milí mladí přátelé,
chtěl bych vám říct něco o lásce… Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky. Zkuste si to představit. Mám někoho rád – ráda. Myslím na něj, chci být s ním, chci udělat vše, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní,
když bude nemocná, když se
o ni budu muset starat a budu
muset obětovat všechny své
koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná, i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře?

 Jak moc se dokážu vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, nebude o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a ještě se mi bude do očí vysmívat? A co dělá milující Bůh? Z lásky ke mně dává sám sebe. Bere
na sebe všechny moje zrady a hříchy, vše, čím jsem porušil
lásku vůči němu, vůči lidem kolem sebe i vůči sobě. A nabízí
mi svou blízkost.

 V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. A nabízí mi svou blízkost. V ní máme získat sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost
obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme. Nebojme se
toho! Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby
vám to přineslo radost a pokoj. 

Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle

Biskup Brněnské diecéze

Kdo jsme

NÁŠ TÝM

Čtyřčlenný, genderově vyvážený tým s jasnou vizí a chutí pracovat pro mládež!

Pavel Šenkyřík

Ředitel DCM

Dětství jsem prožil společně s třemi sourozenci v obci Velatice nedaleko Brna. V mládí jsem navštěvoval společenství mladých ve farnosti Pozořice, jinak Pošukov, kde jsem osobně poznal Boha. S mnohými ze společenství i poletech udržujeme přátelství a spolupráci. Jako kněz jsem sloužil na Vysočině a v Brně. Platí o mě, že všude, kde jsem, jsem rád. Ale kde to mám hodně rád, to jsou hory.

Pavla Sluková

Sdružení Petrov

Pocházím sice z malé vesnice Damníkov ve východních Čechách, většinu života jsem ale strávila v Brně. Mezi mé záliby patří především moje rodina, odpočinek a mám-li si vybrat mezi sportem a knihou, rozhodně sáhnu po knize.

Martina Dvořáková

Pracovník DCM

Jsem ze Sněžného, vesničky na Vysočině, ale k srdci mi hodně přirostla i má studentská města – Litomyšl a Olomouc. Mám ráda tradice, modrotisk, šití, dobré víno a čas strávený s rodinou nebo přáteli.

Dominik Mazel

Pracovník DCM

Bydlím kousek od Brna v malebné dědince s název Velešovice. Baví mě sportovat, být s přáteli a vše spojené s folklórem. Včelařím a trénuji mládež ve fotbale. Jsem veselý a hravý člověk se sklony k přejídání se zmrzlinou a všemožným dobrým jídlem.

Rozcestník