#animatorlife

Animátorský kurz

Cílem je nabídnout mladému člověku od 14 do 22 let osobnostně-formační kurz, setkání v církevním společenství mladých a vzdělávání ve věcech rize osobnostního a duchovního rázu.

0

Úspěšný absolvent

0

Roky kurzu

0

Absolvovaných víkendů

0

Prožitých hodin

Vedoucí kurzu

Náš tým se skládá z externistů, týmáků a vedoucích na Mamre. Za celkovou organizaci kurzu a jeho vedení jsou však zodpovědní Dominik, Marťa a Liduška. Mladí, akční a energií nabití vedoucí, kteří se těší z každého setkání s vámi.

Lídya

Liduška Tomšejová

vedoucí kurzu

Dominik Mazel

Dominik Mazel

vedoucí kurzu

Martina

Martina Dvořáková

vedoucí kurzu

Co pro tebe bylo v rámci kurzu nejpřínosnější?

Animátorský kurz byl pro mě přínosný v mnoha ohledech. Dozvěděla jsem se nové věci jednak o sobě, ale taky mnoho nového že zajímavých přednášek. V neposlední řadě jsem poznala skvělou partu lidí.

Co pro tebe bylo nejdůležitější?

Asi to, že v tom nejsem sama, že jsou zde i lidé kteří mi se vším vždy pomohou. Také spousta nových informací, které nám pomohou do začátku naší výzvy a to je správně dělat animátora!

Jak hodnotíš kurz?

Musím říct, že témata na animátorských kurzech jsou opravdu vymakaná. Užili jsme si spoustu srandy a ty vzpomínky jsou nezapomenutelné. Vytvořili jsme si na Mamre úžasnou bandu lidí.

Na co se můžeš těšit?

Program každého víkendu je 100% nabitý. Zde se můžeš mrknout, co tě na každém z nich orientačně čeká.

Teambuilding

První víkend prožiješ ve skupině lidí, se kterými budeš absolvovat celý kurz. Budeš mít šanci navázat nové přátelství, získat skvělé zážitky a stmelit se v rámci kolektivu.

Sebepoznání

Na jednom z prvních víkendů se dozvíš, proč je důležité poznávat sám sebe, své vlastnosti i role. Dozvíš se v čem je specifická identita muže a ženy, jak poznat své duchovní dary a ctnosti, specifika temperamentu a spoustu dalšího.

Sebepřijetí

Už máš za sebou víkend poznávání sebe sama, ale jak se přijmout se všemi svými silnými i slabými stránkami? Co je pro to důležité? Můžeš zkusit nalézt vlastní hodnoty, přijmout sebe sama a poznat i to, jak se chováš v nejrůznějších situacích.

Time+self management

Na tomto víkendu tě provedeme tím, co je to timemanagment, jak zvládnout plánování času a taky sebe sama. Vše si vyzkoušíš na vlastní kůži během skvělých her.

Komunikace

Možná máš pocit, že komunikace je přeci běžná věc, o které není potřeba mluvit, ale na tomto víkendu se dozvíš spoustu nového a vyzkoušíš si v praxi několik svých nově nabytých poznatků. Objevíš novou metodu práce s biblickým textem nebo k čemu jsou různé postoje při mši.

Společenství

Tento víkend bude v duchu společenství – k čemu je důležité, jak spolupracovat, jakou roli v našich životech i společenstvích hraje Boží vůle a jak pracovat přímo ve vašem farním společenství.

Kyberprostor a média

Média na nás působí téměř každý den. Jak je ale správně využívat? Jak rozeznat pravdivé informace od těch nepravdivých?

Duchovní obnovy

Každý potřebujeme někdy čas na zklidnění, na ticho a prostor pro načerpání duchovních hodnot. Vyzkoušíš si nový způsob modlitby a kněz tě provede celý víkend tématem k zamyšlení.

Modlitba, milosti a svátosti

Tento víkend bude v duchu společenství – k čemu je důležité, jak spolupracovat, jakou roli v našich životech i společenstvích hraje Boží vůle a jak pracovat přímo ve vašem farním společenství.

Letní soustředění

Hra je základní činností každého člověka už od útlých let. Na co je ale dobré myslet, když skrze hry pracuji s dětmi a mládeží ve svých farnostech? To se dozvíš na tomto víkendu, stejně jako třeba i vše ohledně pořádání a přípravy táborů.

Evangelizace a pastorace mládeže

Poznáme principy evangelizace a etapy na cestě člověka ke Kristu. Seznámíme se se základními metodami evangelizace. Získáme know-how pro vytváření evangelizačních aktivit a získáme základní povědomí o diecézích a jejich službě mladým lidem.

Bible a mnohé další

Na tomto víkendu se můžeš seznámit s Biblí. Dozvíš se, jak se s ní pracuje, jaký je její význam v budování vztahu s Bohem. Nebudou chybět ani zábavné hry a zajímavé modlitby se čtením Bible.