Večer chval s bohoslovci

Večer chval s bohoslovci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Večer chval s bohoslovci

Večer chval s bohoslovci

Emanuel – Bůh s námi

Proběhlo: 29. 11. 2019 od 19:00 v Blansku

Srdečně zveme všechny na otevřený večer chval. Naší touhou je prožít společný čas v modlitbě a vyznat že Bůh je přítomen v našich životech, že On je Emanuel – Bůh s námi. Modlitbu vedou bohoslovci brněnské diecéze. Při modlitbě je možnost přistoupit ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru nebo k přímluvné modlitbě.

Zvláštním způsobem zveme účastníky Diecézního ministrantského tábora, s jejich rodiči, příbuznými i přáteli, také minulé i současné účastníky Kurzu vedoucích ministrantů, s jejich rodiči, příbuznými i přáteli a také všechny farníky z Blanska.

Po modlitbě následuje pohoštění a prostor pro přátelské setkání, na které jste všichni zváni.

Modlitba se uskuteční v kostele sv. Martina v Blansku. (mapa) Zde je také nabídka zúčastnit se farní mše svaté, která začíná 17:45.

Kontakt:
Webová stránka: www.mladez.biskupstvi.cz/ministranti
Email: ministrantibrno@gmail.com
Kontaktní telefon: 608 837 159 – Jiří Dyčka