MINISTRANTI
BRNĚNSKÉ DIECÉZE

„Mládenče, pravím ti, vstaň“

Ministranti

Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare, které znamená sloužit a tím je i vyjádřena podstata pojmu. Ministrant je ten, který slouží…

Pokračovat ve čtení

Nejnovější příspěvky

Ministrantský den 2022

V letošním roce se mladým ministrantům a ministrantkám naskytla možnost nahlédnout do kněžského semináře a setkat se s bohoslovci a dalšími ministranty z celé diecéze. V sobotu 30. dubna proběhl v Olomouci Ministrantský[…]

Read more

Večer chval s bohoslovci

Bližší informace naleznete zde: http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/vecer-chval-s-bohoslovci/

Read more

Proběhl ministrantský diecézní tábor

Bůh je Živý! Tímto zvoláním by bylo možné zhodnotit dojmy po skončení diecézního ministrantského tábora v Osové Bítýšce. Celkem 34 ministrantů se sešlo, abychom společně týden přemýšleli o tom, co[…]

Read more

Akce pro ministranty

Diecézní ministrantský tábor

Těšit se můžete na pestrý program, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, společenství čtyřiceti ministrantů z celé diecéze, zajímavé hosty…

Ministrantský den v Olomouci

Příští ministrantský den se bude konat v sobotu 2. května 2020 a bude pro ministranty z brněnské diecéze.

Kurz pro vedouí mnistrantů

Čtyři navazující víkendy na faře v Kuřimi určeny pro ty, kteří vedou ministranty ve farnostech (nebo se na tuto službu připravují). Věková hranice účastníků 14 – 25 let.

Kdo je to ministrant?

Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare, které znamená sloužit a tím je i vyjádřena podstata pojmu. Ministrant je ten, který slouží. Komu že to slouží? Pouhým pohledem by se zdálo, že slouží knězi. Podává konvičky, zvoní na zvonky, a nebo drží misál. Ale to není opravdová podstata ministranta. Ve skutečnosti ministrant slouží všem lidem. Jelikož se na liturgii účastní všichni lidé v kostele, tak ministranti vlastně v jednotlivých úkonech zastupují každého přítomného.

A z toho také vyplývá, že ministrant slouží také samotnému Bohu. Protože díky ministrantům může probíhat liturgie a ministranti jí přidávají na kráse.
Takže ministrant není jen nějaký podavač rekvizit v pěkném oblečku, ale je důležitou součástí liturgie.

I ministranti mají své svaté přímluvce v nebi. Jsou to především svatý Tarsicius a svatý Dominik Savio. Po kliknutí na jméno si můžete pročíst jejich životopisy.

Přihlašování na tábor →

Zodpovědní péčí o ministranty

R. D. Václav Knotek

Pověřený péčí o ministranty

Jiří Dyčka

Správce webu