Kontakt

Zodpovědní za péči o ministranty

Pověřený péčí o ministranty:
R. D. Václav Knotek
ministrant@centrum.cz

Správce webu:
Jiří Dyčka
dycka.jiri@gmail.com