Kdo jsou to ministranti?

Kdo jsou to ministranti?

Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare, které znamená sloužit a tím je i vyjádřena podstata pojmu. Ministrant je ten, který slouží. Komu že to slouží? Pouhým pohledem by se zdálo, že slouží knězi. Podává konvičky, zvoní na zvonky, a nebo drží misál. Ale to není opravdová podstata ministranta. Ve skutečnosti ministrant slouží všem lidem. Jelikož se na liturgii účastní všichni lidé v kostele, tak ministranti vlastně v jednotlivých úkonech zastupují každého přítomného. A z toho také vyplývá, že ministrant slouží také samotnému Bohu. Protože díky ministrantům může probíhat liturgie a ministranti jí přidávají na kráse.
Takže ministrant není jen nějaký podavač rekvizit v pěkném oblečku, ale je důležitou součástí liturgie.

I ministranti mají své svaté přímluvce v nebi. Jsou to především svatý Tarsicius a svatý Dominik Savio. Po kliknutí na jméno si můžete pročíst jejich životopisy.