Blog

Svatý týden

Týden modliteb za mládež je ta tam a před námi je nový start nového SVATÉHO týdne.  Program je pořádně našlapaný, takže se máš na co těšit. Sleduj naše sociální sítě a ke každému se včas dozvíš více informací. Těšíme se na čas strávený s tebou. 1. Seberozvojové přednášky – na Diecézním setkání mládeže byla možnost si…
Více

Studio Vstaň!

I když nás všechny mrzí, že se diecézní setkání zrušilo, není na místě věšet hlavu. Společenství si užijeme přes online komunikační kanály. Společně se sekcí pro mládež, Tv Noe a dalšími diecézními centry pro mládež se povedl vytvořit krátký vstup právě v televizi Tv Noe. Sobota 4. 4. 2020 od 17:00 Kdo nemá možnost sledovat online diecézko u…
Více

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA

V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro­střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který…
Více

Jak se zpovídat během COVID-19

Taky již máte ten pocit, že jste již dlouho nebyli u zpovědi a z celého srdce byste to potřebovali? Zpověď v osobním pojetí, kdy se setkám s Pánem skrze kněze ve zpovědnici, není v této době koronaviru jednoduchou záležitostí. Možná máte ve své farnosti kněze, který je vás ochoten za tímto účelem navštívit,  ale není to pravidlem. Avšak řešení…
Více

Pozdrav o. biskupa Vojtěcha Cikrleho

Otec biskup Vojtěch Cikrle zasílá svůj pozdrav a povzbuzení pro prožívání tohoto času, kdy se nemůžeme společně setkat v katedrále na Diecézním setkání mládeže v sobotu 4. 4. 2020. Jak to datum pěkně vypadá a jak se dobře se pamatuje. Skrze krásnou puntíkovanou roušku otec biskup předává mimo jiné tyto myšlenky a výzvy: Vybízí k tomu, abychom našli svoji křestní…
Více

Týden modliteb za mládež

Milí přátelé,  touto nedělí začíná týden modliteb za mládež. Bude probíhat od 29. 3. do 5. 4. Pojďme se spojit v modlitbách za všechny mladé lidi v naší zemi a na celém světě. Všechny podklady, které pro nás připravila sekce pro mládež naleznete v odkaze Získej všechny podklady Modlitbu naleznete i v aplikaci Izidoor(Modli se/Průvodce duchovním životem/Jiná témata – brožura k TMM) Co…
Více

Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020

Drazí mladí, v říjnu 2018 církev zahájila biskupskou synodou na téma Mladí, víra a rozlišování povolání reflexi o vašich podmínkách v dnešním světě, o vašem hledání smyslu života a vašich životních plánech, o vašem vztahu k Bohu. V lednu 2019 jsem se setkal se statisíci vašich vrstevníků z celého světa shromážděnými v Panamě na Světovém dni mládeže. Tyto události –…
Více

#MODLEMESE online

Jsme v tom společně Věříme, že pro žádného z vás není jednoduché najít v tomto čase společenství, ve kterém byste se mohli modlit. Proto jsme se rozhodli vám dát tu možnost být v takovémto modlitebním společenství alespoň v online světe. Každý den pro vás máme připravený livestream na našich sociálních sítích s ranní modlitbou v 7:30 a večerní modlitbou ve 21:00. Pondělí…
Více

Messenger

Messenger je člověk, který nosí poštu nebo balíčky. Takovým Messengerem se může stát každý z nás. Jak na to? Pokud máte ve svém okolí nějakého člověka (babičku, dědečka, souseda, sousedku, paní nebo pána z kostela…), o kterém víte, že by takovou zprávu uvítal (chodí pravidelně do kostela nebo kdysi chodil…), tak mu vytiskněte evangelium na každý den…
Více

Novéna k Panně Marii pro zastavení epidemie koronaviru

Jsme v tom společně V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Zároveň je to den, kdy se můžeme začít modlit novénu k Panně Marii a zástupu světců, aby nám i lidem celého světa pomohli. Závěrečný den pak vychází na slavnost Zvěstování Páně. Každý den…
Více