O Mamre

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM Mamre) je fara v Osové Bítýšce, která byla před 30 lety vybrána pro specifické poslání – být otevřeným domem pro všechny mladé lidi.

Na faře neustále žije a pracuje tzv. tým, 1-2 kněží a 3-4 mladí laičtí spolupracovníci.

Název MAMRE je z biblické knihy Genesis a označuje místo, kde se Abrahám setkal s Bohem. Naším cílem je vytvářet prostor, kde mladí lidé stejně jako Abrahám můžou zakoušet Boží blízkost, žít v křesťanském společenství a bezpodmínečné lásce. MAMRE je místo, které je neustále otevřené působení Ducha Svatého a které je otevřené pro mladé lidi nejen z brněnské diecéze.

Každá víkendová akce na MAMRE je specifická. Často jsou víkendy zaměřené na nějaké konkrétní téma, které pak ovlivňuje program, např. Kreativní víkend, Outdoor víkend nebo víkend filmový a dokonce taneční. Velmi oblíbené jsou Podzimní prázdniny, Silvestr na MAMRE nebo tzv. MAMRE týden, týdenní akce na konci prázdnin.

Na centru najdete kromě zahrady, hřišť a přilehlých luk a lesů taky čajovnu, hernu, chatky, různá zákoutí a místa pro setkávání, tzv. domeček, kde žije Tým, a především kapli sv. Jana XXIII., papeže, který svolal II. Vatikánský koncil a byl proslulý svou laskavostí, humorem a otevřeností Duchu Svatému.

Dokument o tom, jak se bývalý týmák Jiří Vašulín dívá na svou práci naleznete zde.

Video, co říkají účastníci akcí o Mamre můžete skouknout zde.

Vysílání Křesťanského magazínu o Mamre je možno zhlédnout zde a taky zde.