Diecézní ministrantský tábor

Diecézní ministrantský tábor s kněžími a bohoslovci brněnské diecéze

Místo: fara Osová Bítýška, Diecézní centrum života mládeže Mamre. (mapa)

Termín: 16. – 23. 7. 2022
Příjezd v sobotu mezi 15:00 – 16:00, odjezd v sobotu od 13:00 do 14:00.
Zveme kněze a rodiče na závěrečnou mši svatou a následující oběd v sobotu 23. 7. od 10:30

Dotovaná cena je 2 000 Kč na osobu.
Sleva pro další sourozence je 200 Kč.
Pokud by někdo měl problémy s výší příspěvku, nebojte se nám ozvat a pokusíme se najít řešení. Kontaktujte také svého pana faráře a poproste o podporu.

Program je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od ukončené šesté třídy po ukončenou devátou třídu Základní školy (12 – 15 let).

Přihlašování probíhá od 1.3.2021 a počet míst je omezen. Přihláška zde.

Těšit se můžete na pestrý program, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, společenství čtyřiceti ministrantů z celé diecéze, zajímavé hosty, prohloubení znalostí, program po skupinkách, pouť a mnoho dalšího.

Kontakt:
Webová stránka: www.mladez.biskupstvi.cz/mnistranti
Email: ministrantibrno@gmail.com, janpattypavlicek@gmail.com 
Telefon: 720 612 426 – Jan Patty Pavlíček, hlavní vedoucí

Tábor je podpořen: Biskupství brněnské, Sdružení Petrov, DCŽM Mamre, Live4G, z.s., Ministranti brněnské diecéze. 

Kdo se o vás na táboře bude starat?

Ministrantský tábor probíhá ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže a pod záštitou našeho brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Hlavními organizátory jsou bohoslovci brněnské diecéze. Součástí přípravného týmu je i spirituál Biskupského gymnázia v Brně, otec Jiří Janalík, také nás navštíví několik kněží z brněnské diecéze a dalších hostů.

Možná se hodí vysvětlit, kdo je vlastně bohoslovec. Je jím mladý muž, který odpověděl na Boží volání a rozhodl se odevzdat život do služby Nejvyššího Krále jako kněz v Jeho církvi. K této službě se připravujeme několik let v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Kromě studia na teologické fakultě a společného života v semináři také pořádáme různé akce, například Ministrantský den v Olomouci, Diecézní ministrantskou pouť na Vranov, Kurz vedoucích ministrantů a v letošním roce poprvé i Diecézní ministrantský tábor.

Každý z nás pochází z jiné farnosti brněnské diecéze, máme od Boha různé dary a máme různé životní zkušenosti, a proto věříme, že se na táboře budeme vzájemně doplňovat a obohacovat.

Nabízíme krátké představení každého z nás:

P. Jan Patty Pavlíček

Pocházím z nejhezčího města u nás v diecézi a tím je Telč. Již jako malý kluk jsem začal ministrovat a jezdit na salesiánské chaloupky. Postupně jsem se stal asistentem na těchto chaloupkách a několik jsem vedl jako hlavní vedoucí. Práce s dětmi a mládeží mě provázela a provází až do dnes. Pracoval jsem ve dvou neziskových organizacích, v SHM klub Telč jsem 10 let dělal místopředsedu a vedoucího různých mimoškolních aktivit a v organizaci Petrov, občanské sdružení jsem pracoval 3 roky jako jednatel. Nyní působím jako kaplan u sv. Tomáše v Brně. Těším se na to, že společně něco zažijeme, navážeme nová přátelství a objevíme vztah s Bohem jako opravdu živý a důležitý pro náš každodenní život.


P. Jiří Janalík

Pocházím z Telče, kde žiji od narození, které se událo 5. dubna 1978. Tam jsem též chodil na ZŠ a po osmé třídě (devátá tehdy nebyla), jsem nastoupil na gymnázium Otokara Březiny také v Telči. Po maturitě jsem strávil 6 let na Elektrotechnické fakultě ČVUT a po jejím úspěšném zakončení jsem se v Praze ještě 1,5 roku zdržel na civilní službě (náhrada za vojenskou službu, která tehdy byla povinná). Po jejím skončení jsem se přesunul do Brna, kde jsem pracoval jako programátor, později jako teamleader v SW firmě, která tvořila SW pro banky. Díky tomu jsem nějaký čas (asi rok) trávil v Bratislavě. Během práce mne stále více pronásledovala myšlenka na kněžství, které jsem pak začal mluvit se svým zpovědníkem a kvůli rozlišení povolání jsem jel na pouť do San Giovanni Rotondo v Itálii, kde jsem poprvé uviděl tělo sv. Pia z Pietrelciny a setkal se s lidmi, kteří si ho ještě pamatovali. Především díky té pouti jsem porozuměl volání ke kněžství a v roce 2009 jsem nastoupil do Kněžského semináře v Olomouci a v roce 2015 jsem byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok jsem strávil ještě v semináři jako prefekt Teologického konviktu. Po kněžském svěcení 25.6.2016 jsem nastoupil jako kaplan do farnosti Brno-dóm, tedy ke katedrále. Po dvou letech kaplanování jsem byl převelen na Biskupské gymnázium v Brně, kde jsem dosud.

P. Milan Werl

P. Milan Werl, kněz Před vstupem do kněžského semináře jsem v Brně studoval matematiku. Během tohoto studia jsem se nechal Bohem pozvat k tomu, abych se stal křesťanem. Pokřtěný jsem byl před 12 roky ve svých necelých 23 letech. Asi rok po křtu jsem byl ve farnosti pozván ke službě ministranta, ministrovat jsem začal během velikonočních svátků, které jsou pro ministranty poměrně náročné. Chuť ministrovat mě ovšem neopustila ani během dalších let. Mezi mé koníčky kromě křesťanství a matematiky patří sport, hlavně cyklistika a fotbal. Dříve jsem také často hrával squash, který mě velmi bavil. Těším se na vás a na to, jaké nové zkušenosti díky vám získám. Nyní působím jako kaplan v Hodoníně.


Petr Vršínský, bohoslovec


Patrik Steffel, bohoslovec

Jsem studentem druhého ročníku teologické fakulty. Pocházím z Brna. První zkušenosti s ministrováním jsem začal sbírat během přípravy na první svaté přijímání asi ve svých desíti letech. K ministrování jsem se po asi dvouleté přestávce zase vrátil během studia na Biskupském gymnáziu v Brně. Odtud jsem hned po maturitě nastoupil do konviktu. V maturitním ročníku jsem také pracoval jako lektor juda a sebeobrany v tzv. přípravkách přímo na základních školách pro děti prvního stupně a o prázdninách na oddílových intenzivních kurzech. Práce s mladými mě velmi baví a už teď se moc těším na tuto novou zkušenost.