Diecézní ministrantský tábor

Ministranti

↓ Diecézní ministrantský tábor s bohoslovci brněnské diecéze na téma ↓

Synové Krále

nástupci trůnu

Místo: fara Osová Bítýška, Diecézní centrum života mládeže Mamre. (mapa)

Termín: 11. – 18. 7. 2020
Příjezd v sobotu mezi 15:00 – 16:00, odjezd v sobotu od 13:00 do 14:00.
Zveme kněze a rodiče na závěrečnou mši svatou a následující oběd v sobotu 18. 7. od 10:30

Dotovaná cena je 1 500 Kč na osobu.
Sleva pro další sourozence je 200 Kč.
Pokud by někdo měl problémy s výší příspěvku, nebojte se nám ozvat a pokusíme se najít řešení. Kontaktujte také svého pana faráře a poproste o podporu.

Program je určen pro kluky ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od ukončené šesté třídy po ukončenou devátou třídu Základní školy (12 – 15 let).

Přihlašování právě probíhá a počet míst omezen. Odkaz na přihlašování.

Těšit se můžete na pestrý program, zážitkové aktivity, společné modlitby, slavení liturgie, společenství čtyřiceti ministrantů z celé diecéze, zajímavé hosty, prohloubení znalostí, program po skupinkách, pouť a mnoho dalšího.

Kontakt:
Webová stránka: www.mladez.biskupstvi.cz/mnistranti
Email: ministrantibrno@gmail.com
Telefon: 720 612 426 – Jan Patty Pavlíček, hlavní vedoucí

Tábor je podpořen: Biskupství brněnské, Sdružení Petrov, DCŽM Mamre, časopis Tarsicius,  Ministranti brněnské diecéze

Kdo se o vás na táboře bude starat?

Ministrantský tábor probíhá ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže a pod záštitou našeho brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Hlavními organizátory jsou bohoslovci brněnské diecéze. Součástí přípravného týmu je i spirituál Biskupského gymnázia v Brně, otec Jiří Janalík, také nás navštíví několik kněží z brněnské diecéze a dalších hostů.

Možná se hodí vysvětlit, kdo je vlastně bohoslovec. Je jím mladý muž, který odpověděl na Boží volání a rozhodl se odevzdat život do služby Nejvyššího Krále jako kněz v Jeho církvi. K této službě se připravujeme několik let v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Kromě studia na teologické fakultě a společného života v semináři také pořádáme různé akce, například Ministrantský den v Olomouci, Diecézní ministrantskou pouť na Vranov, Kurz vedoucích ministrantů a v letošním roce poprvé i Diecézní ministrantský tábor.

Každý z nás pochází z jiné farnosti brněnské diecéze, máme od Boha různé dary a máme různé životní zkušenosti, a proto věříme, že se na táboře budeme vzájemně doplňovat a obohacovat.

Nabízíme krátké představení každého z nás:

Jan Patty Pavlíček

Pocházím z nejhezčího města u nás v diecézi a tím je Telč. Již jako malý kluk jsem začal ministrovat a jezdit na salesiánské chaloupky. Postupně jsem se stal asistentem na těchto chaloupkách a několik jsem vedl jako hlavní vedoucí. Práce s dětmi a mládeží mě provázela a provází až do dnes. Pracoval jsem ve dvou neziskových organizacích, v SHM klub Telč jsem 10 let dělal místopředsedu a vedoucího různých mimoškolních aktivit a v organizaci Petrov, občanské sdružení jsem pracoval 3 roky jako jednatel. Nyní jsem již pátý rok v kněžském semináři a připravuji se na kněžství. V rámci studia teologie jsem jeden rok vyjel na Erasmus. Tento rok jsem mohl prožít v Římě. Těším se na to, že společně něco zažijeme, navážeme nová přátelství a objevíme vztah s Bohem jako opravdu živý a důležitý pro náš každodenní život.


Jiří Dyčka

Pocházím z farnosti Blansko, kde jsem začal v šesti letech ministrovat, a tato záliba mi vydržela dodnes. V naší živé farnosti je kolem sedmdesáti ministrantů a právě tohle společenství mě v životě hodně ovlivnilo. Postupně jsem začal objevovat tajemství této služby, nejen to, co se jak dělá, ale hlavně proč se to tak dělá. Zjistil jsem, že liturgie je něco nedostižně velkého, a přesto můžu být zrovna já u toho. Po střední škole jsem strávil rok svého života ve službě na diecézním centru života mládeže v Osové Bítýšce, kde jsem mimo jiné sloužil jako kostelník. Teď jsem už pátý rok v olomouckém kněžském semináři, kde se připravujeme na naši službu druhým. Ve volných chvílích rád sportuji a také pravidelně přispívám do ministrantského časopisu Tarsicius. Kromě toho jsem jezdil tři roky na Kurz vedoucích ministrantů jako vedoucí. Práce s ministranty brněnské diecéze mě dlouhodobě baví a tak se těším, že na táboře můžu uplatnit své zkušenosti a hlavně také načerpat nové.


P. Jiří Janalík

Pocházím z Telče, kde žiji od narození, které se událo 5. dubna 1978. Tam jsem též chodil na ZŠ a po osmé třídě (devátá tehdy nebyla), jsem nastoupil na gymnázium Otokara Březiny také v Telči. Po maturitě jsem strávil 6 let na Elektrotechnické fakultě ČVUT a po jejím úspěšném zakončení jsem se v Praze ještě 1,5 roku zdržel na civilní službě (náhrada za vojenskou službu, která tehdy byla povinná). Po jejím skončení jsem se přesunul do Brna, kde jsem pracoval jako programátor, později jako teamleader v SW firmě, která tvořila SW pro banky. Díky tomu jsem nějaký čas (asi rok) trávil v Bratislavě. Během práce mne stále více pronásledovala myšlenka na kněžství, které jsem pak začal mluvit se svým zpovědníkem a kvůli rozlišení povolání jsem jel na pouť do San Giovanni Rotondo v Itálii, kde jsem poprvé uviděl tělo sv. Pia z Pietrelciny a setkal se s lidmi, kteří si ho ještě pamatovali. Především díky té pouti jsem porozuměl volání ke kněžství a v roce 2009 jsem nastoupil do Kněžského semináře v Olomouci a v roce 2015 jsem byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok jsem strávil ještě v semináři jako prefekt Teologického konviktu. Po kněžském svěcení 25.6.2016 jsem nastoupil jako kaplan do farnosti Brno-dóm, tedy ke katedrále. Po dvou letech kaplanování jsem byl převelen na Biskupské gymnázium v Brně, kde jsem dosud.


Jan Kříž

Jsem z Blížkovic, vesnice (přesněji městysu) blízko Moravských Budějovic. Ministrovat jsem začal v 1. třídě společně se starším bráchou. Rychle mě to chytlo, jako možnost se víc zapojit při mši, ale i jako možnost speciálně sloužit při mši Bohu a lidem. Od devíti let jsem jezdil na ministrantské tábory s ministranty z okolních farností, a později jsem začal čím dál víc spolupracovat i jako vedoucí. Absolvoval jsem šestileté gymnázium v Moravských Budějovicích a hned po maturitě jsem nastoupil do kněžského semináře, kde se učím každý den hledat Boží vůli a podle ní postupovat ve svém životě. Spolu s dalšími bohoslovci a kněžími z naší diecéze organizujeme Kurz vedoucích ministrantů, kde učíme starší kluky, jak vést ministranty, když je to pro ně nový úkol, nebo jim dáváme užitečné tipy, když už s tím nějakou zkušenost mají. Těším se hlavně na vás, a že připravíme program, který vás bude bavit.


Milan Werl

Jsem bohoslovcem 4. ročníku, což znamená, že se pátým rokem připravuji na kněžství. Před vstupem do kněžského semináře jsem v Brně studoval matematiku. Během tohoto studia jsem se nechal Bohem pozvat k tomu, abych se stal křesťanem. Pokřtěný jsem byl před 12 roky ve svých necelých 23 letech. Asi rok po křtu jsem byl ve farnosti pozván ke službě ministranta, ministrovat jsem začal během velikonočních svátků, které jsou pro ministranty poměrně náročné. Chuť ministrovat mě ovšem neopustila ani během dalších let. Mezi mé koníčky kromě křesťanství a matematiky patří sport, hlavně cyklistika a fotbal. Dříve jsem také často hrával squash, který mě velmi bavil. Zatím jsem byl spolupořadatelem několika víkendů pro ministranty, avšak na letním ministrantském táboře jsem ještě nebyl. Těším se na vás a na to, jaké nové zkušenosti díky vám získám.


Tomáš Zámečník

Pocházím z Brna a nyní se druhým rokem připravuji ke kněžství v olomouckém kněžském semináři. Ve své rodné farnosti v Brně-Bystrci jsem ministroval od svých 7 let až do mého odchodu do semináře. Ministrování pro mě vždycky bylo krásnou výsadou a možností být Pánu Ježíši při mši svaté co nejblíže. Před vstupem do semináře jsem v Brně studoval šestileté gymnázium. Po střední škole jsem vystudoval Agroekologii a Učitelství na Mendelově univerzitě v Brně, a poté jsem nějaký čas působil jako lektor ekologických výukových programů pro školy. Práci s mládeží se tedy věnuji dlouhodobě, a proto se těším na nové zážitky i s vámi.


Daniel Martinek

Studuju v semináři druhým rokem a pocházím z Brna. Do semináře jsem šel rovnou po maturitě (na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně). Ministroval jsem už od mala, a tak jsem si vytvořil vztah nejen k ministrování, ale snad i k Tomu, kterému ministrujeme. Společně s dalšími bohoslovci jezdím na Kurz vedoucích ministrantů jako vedoucí. Tam jsem začal získávat zkušenosti s vedením akcí pro ministranty, a proto jsem neodmítl nabídku na spoluvytváření tábora. Těším se na vás i na společně prožité dny!


Patrik Steffel

Jsem studentem Teologického konviktu, to znamená, že jsem v prvním roce přípravy na kněžství. Pocházím z Brna. První zkušenosti s ministrováním jsem začal sbírat během přípravy na první svaté přijímání asi ve svých desíti letech. K ministrování jsem se po asi dvouleté přestávce zase vrátil během studia na Biskupském gymnáziu v Brně. Odtud jsem hned po maturitě nastoupil do konviktu. V maturitním ročníku jsem také pracoval jako lektor juda a sebeobrany v tzv. přípravkách přímo na základních školách pro děti prvního stupně a o prázdninách na oddílových intenzivních kurzech. Práce s mladými mě velmi baví a už teď se moc těším na tuto novou zkušenost.