Kurz vedoucích ministrantů

Kurz vedoucích ministrantů

Čtyři navazující víkendy na faře v Kuřimi určeny pro ty, kteří vedou ministranty ve farnostech (nebo se na tuto službu připravují).
Věková hranice účastníků 14 – 25 let.
Začátek víkendu je vždy v pátek v 18:30.
S sebou si nezapomeňte spacák a karimatku.
Je velmi doporučená účast na všech víkendech.

Termíny víkendů:

  • Hlavní téma – sebepoznání, sebepřijetí, osobnost vedoucího jako předpoklad pro vedení druhých
  • Duchovní život – co je to duchovní život, jak ho prožívat
  • Liturgika – co je to liturgie, základy liturgického slavení
  • Hlavní téma – vedení skupin ministrantů
  • Liturgika – zapojení do mše svaté
  • Hlavní téma – základy liturgie, liturgie jako tajemství, tajemství Kristova vykupitelského díla v liturgii
  • Duchovní život – modlitba, Písmo svaté
  • Liturgika – liturgické knihy, nádoby, oblečení, liturgické symboly, postoje,gesta
  • Hlavní téma – teorie a praxe her, přípravy na ministrantské schůzky, náplň ministrantských schůzek
  • Duchovní život – využití kurzu v praxi