Kurz vedoucích ministrantů

Ministranti

Kurz vedoucích ministrantů

Čtyři navazující víkendy na faře v Kuřimi určeny pro ty, kteří vedou ministranty ve farnostech (nebo se na tuto službu připravují).
Věková hranice účastníků 14 – 25 let.
Začátek víkendu je vždy v pátek v 18:30.
S sebou si nezapomeňte spacák a karimatku.
Je velmi doporučená účast na všech víkendech.

Termíny víkendů:

 • 25.-27. 10. 2019
 • 29. 11-1. 12. 2019
 • 13.-15. 3. 2020
 • 17.-19. 4. 2020
 • Hlavní téma – sebepoznání, sebepřijetí, osobnost vedoucího jako předpoklad pro vedení druhých
 • Duchovní život – co je to duchovní život, jak ho prožívat
 • Liturgika – co je to liturgie, základy liturgického slavení
 • Hlavní téma – vedení skupin ministrantů
 • Liturgika – zapojení do mše svaté
 • Hlavní téma – základy liturgie, liturgie jako tajemství, tajemství Kristova vykupitelského díla v liturgii
 • Duchovní život – modlitba, Písmo svaté
 • Liturgika – liturgické knihy, nádoby, oblečení, liturgické symboly, postoje,gesta
 • Hlavní téma – teorie a praxe her, přípravy na ministrantské schůzky, náplň ministrantských schůzek
 • Duchovní život – využití kurzu v praxi

Kurz právě probíhá a právě není možné se do něj přihlásit. Těšíme se na vás na příštím kurzu!