Proběhl první víkend kurzu pro vedoucí

Proběhl první víkend kurzu pro vedoucí

V říjnu tohoto roku byl zahájen další roční běh kurzu pro vedoucí ministrantů. Na prvním zahajovacím víkendu, který proběhl na faře v Kuřimi ve dnech 12. – 14. 10. 2018 přivítal otec Václav Knotek spolu s bohoslovci brněnské diecéze celkem 18 kluků. K tématům, která nás provázela po celý víkend, patřilo: sebepoznání, sebepřijetí, osobnost vedoucího ministrantů, duchovní život, základy liturgického slavení. Kluci spolu s organizátory mohli prožít společné chvíle také při stolních hrách nebo na fotbale. Jeden z účastníků, Sam, vyjádřil své dojmy z víkendu následovně: „Tenhle víkend jsem si užil. Myslím, že jsem si z toho vzal hodně. Nejlepší hra na seznámení byla hra Bang. Přednášky byly zajímavé. Nejvíc mě zaujal semafor vztahů a přednes Jirky. Oceňuji nápad s provázkem, který sloužil jako pouta, a s umýváním nohou. Bylo to pro mě nečekané. Velkým zpestřením byl stolní fotbálek a stolní hokej.”