Diecézní centrum mládeže

74891502_2654346987918897_8225490558051680256_n

Jan Pavlíček

Ředitel DCM

pavla

Pavla Sluková

Sdružení Petrov

Dominik Mazel

Pracovník DCM

Ludmila Tomšejová

Pracovník DCM

Diecézní centrum mládeže je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi, jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa.

K základním a neopominutelným úkolům DCM patří formace animátorů, podpora pastorace mládeže na úrovni farnosti, vytváří podklady pro spolupráci a zajišťuje, aby se informace dostaly k mladým lidem.

Diecézní centrum mládeže se snaží navazovat a budovat osobní kontakty se všemi mladými. Ve své službě počítá se sítí mladých i dospělých spolupracovníků.

V některých diecézích DCM kromě svých prioritních úkolů zajišťuje i další aktivity, které vidí jako potřebné, ale nepatří přímo k jeho základním povinnostem a může je předat druhým (duchovní cvičení, tábory a další).

Mons. Jiří Paďour píše: „Diecézní centrum pro mládež není nějakou další mládežnickou aktivitou, ale je v diecézi konkrétní rukou biskupa pro pastoraci mládeže. Toto centrum tedy jedná jménem diecézního biskupa a mezi jeho úkoly patří např. přispívat k diecézní spolupráci všech, kdo s mládeží pracují na území diecéze. Z této spolupráce, která vždy bude respektovat osobitost každého, má vyrůst slavnost mládeže v diecézi: diecézní setkání mládeže.“

Pracovníci DCM mohou mít formaci v duchu různých řeholí, hnutí nebo komunit. Svou službu na diecézní úrovni musí chápat jako službu církvi, konat ji nezištně, snažit se o otevřenost vůči všem a být pozorní, aby jejich působení nebylo záležitostí pouze té nebo oné spirituality.

Vznik brněnského centra mládeže sahá do porevolučních let. Na podzim roku 1990 vznikla skupinka lidí, která na popud o. biskupa promýšlela možnosti práce s mládeží v diecézi.
Na jejím základě vzniká brněnské DCM, které se postupem let vyvíjí do dnešní podoby, vystřídalo se zde mnoho mladých, kteří se dobrovolně rozhodli pracovat pro jiné mladé lidi a s pomocí dobrovolníků chystají akce.