Kontakt

Diecézní centrum mládeže

Petrov 6
602 00, Brno

Tel.: 533 033 129
e-mail: dcm.brno@biskupstvi.cz