#animatorlife

Kurz Vedoucího

Jednoroční výzva pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti v rámci organizace a vedení společenství, práce s dětmi a mládeží, při přípravě táborů a dalších pastoračních aktivitách.
Kurz je určen pro mládež ve věku od 18let.

Pro koho je kurz určený a co od něj očekávat?

Cílem je vzdělat mladé lidi od 18 let v oblastech zaměřených k tomu, aby se stali dobrými vedoucími ve spolču, organizátory farních akcí, vedoucími na táborech a dalších organizačně náročných pastoračních aktivitách.

Kurz čítá 9 vzdělávacích víkendů po kterých následuje obhajoba závěrečné práce. Kromě toho, že každý účastník projde akreditovanými kurzy ŠHTV a ZZA, obdrží také po obhájení své práce dekret od biskupa Pavla Konzbula o absolvování kurzu. Tímto dekretem je každý účastník vyslaný k pastoraci ve své farnosti a do msta svého působení.

0

Úspěšný absolvent

0

Roky kurzu

0

Absolvovaných víkendů

0

Prožitých hodin

Vedoucí kurzu

Náš tým se skládá z externistů, týmáků a vedoucích z Mamre a DCM v Brně. Za celkovou organizaci kurzu a jeho vedení jsou však zodpovědní Dominik a Marťa. Mladí, akční a energií nabití vedoucí, kteří se těší z každého setkání s vámi.

Martina

Martina Dvořáková

vedoucí kurzu

Dominik Mazel

Dominik Mazel

vedoucí kurzu

Liduška Tomšejová

vedoucí kurzu

Na co se můžete těšit?

Program každého víkendu je 100% nabitý. V kurzu nejde o to, abyste si našli nové přátele nebo zažili super křesťanské společenství, to je pouze bonusem. Cílem je z každého z vás udělat skvělé Animátory pro vaši farnost, spolek či organizaci, kterou jste byli vyslaní. Zde se můžete mrknout, co vás na kurzu orientačně čeká.

Leadership

Vedení je schopnost inspirovat tým k dosažení určitého cíle. Obvykle se o tom mluví v kontextu podnikání, ale vedení je také způsob, jakým se jako jednotlivec rozhodnete vést svůj život. Definice leadershipu je ovlivňovat, inspirovat a pomáhat druhým stát se jejich nejlepšími já, budovat jejich dovednosti a dosahovat cílů na cestě.

Evangelizace

Evangelizace je v zásadě přibližování evangelia (jeho obsahu) a to tak, aby proměňovalo dále život člověka. Evangelizací rozumíme jak přibližování evangelia těm, kdo ho zatím neznají. Dále existuje evangelizace do nitra církve, čili „evangelizace evangelizovaných“. A jak na to? To se dozvíš na tomto víkendu.

ŠHTV

Školení hlavních táborových vedoucí je šíleně nadupaný prodloužený víkend, za který si po splnění písemného testu vysloužíte papír, který vás uschopňuje být hlavním táborovým vedoucím... a to až do smrti. Dozvíte se spoustu informací z oblastí jako psychologie, zdravověda, právo, organizace táborů a další...

Zážitková pedagogika - v praxi

Jak lépe rozvíjet dítě či mladého člověka, se kterými pracujete nebo se připravujete pracovat, než formou zážitku a her. Na tomto víkendu se dozvíte obecně o zážitkové pedagogice, co to vlastně je a proč je dobré ji pro rozvoj osobnosti používat. Používat ne nahodile, ale cíleně s vědomím, že vím, proč to dělám.

Zážitková pedagogika - teorie her

Hra je základní činností každého člověka už od útlých let. Na co je ale dobré myslet, když skrze hry pracuji s dětmi a mládeží ve svých farnostech? A jak třeba takovou hru vytvořit? To se dozvíš na tomto víkendu

Dramaturgie

Závěrečný blok zážitkové pedagogiky zaměřený na dramaturgii. Co to dramaturgie v zážitkové pedagogice je? Jaké je její místo a k čemu vlastně slouží? Na tomto víkendu si umění dramaturgie prakticky vyzkoušíš a snad i osvojíš.

Workshopy

Trošku volnější víkend, který bude plný zajímavých workshopů, přednášek a vzdělávaček. Každý si najde svoje a naučí se nové zajímavé věci. Součástí víkendu bude taky osobní pohovor s vedoucími kurzu.

Zdravotník zotavovacích akcí

Možná jste neplánovali dělat někdy zdravotníka nebo se ubírat v životě tímto směrem. Avšak na všech vašich akcí se člověk se základy první pomoci hodí. A když už to budeme dělat, tak to zrovna uděláme akreditované, abyste byli plnohodnotní zdravotníci pro veškeré zotavovací akce.

Řízení psychického rizika

Není to jen o tom udělat skvělou akci. V hlavní roli je i lidský faktor. V jakém rozpoložení jsou vaši účastníci? Jaké jsou individuální procesy u vašich účastníků? Jak s nimi pracovat a jak správně dané situace ošetřit? To nás čeká na tomto víkendu.