O Mamre

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM Mamre) je fara v Osové Bítýšce, která byla před téměř 20 lety vybrána pro specifické poslání – být otevřeným domem pro všechny mladé lidi.

Na faře neustále žije a pracuje tzv. tým – 2 kněží a 4 mladí laičtí spolupracovníci.

Naším cílem je na centru vytvářet prostor, kde mladí lidé můžou zakoušet a žít křesťanské společenstvíbezpodmínečnou lásku, místo, které je neustále otevřené pro působení Ducha svatého a mladé (nejen) z brněnské diecéze.
V praxi žádáme návštěvníky, aby se předem přihlásili vyplněním jednoduchého formuláře či emailem. Účastníci přijíždí většinou na víkendy.

Každý víkend je specifický. Často jsou víkendy zaměřené na nějaké konkrétní téma, které pak ovlivňuje program, například Kreativní víkend, Outdoor víkend, Flákdance víkend. Velmi oblíbené jsou Podzimní prázdniny, Silvestr na Mamre nebo tzv. Mamre týden – týdenní akce na konci prázdnin.

Na centru najdete kromě zahrady, ovcí, slepic, hřišť a přilehlých luk a lesů taky čajovnu, hernu, chatky, různá zákoutí a místa pro setkávání, domeček, kde žije tým, a kapli sv. Jana XXIII. – papeže, který svolal II. Vatikánský koncil, známeho svou laskavostí, humorem a otevřeností Duchu svatému.

Dokument o tom, jak se týmák Jiří Vašulín dívá na svou práci naleznete zde.

Video, co říkají účastníci akcí o Mamre můžete skouknout zde.

Vysílání Křesťanského magazínu o Mamre je možno zhlédnout zde a taky tady.