Chvála jako otvírák na konzervy – P. Petr Miloslav Jan Křtitel Beneš

Společně budeme objevovat krásu a sílu modlitby chval. Budeme objevovat, jak chvála umí otevřít do hloubky naše srdce pro radost z Boha, který nás miluje tak, jak nás nikdo nikdy nebude moci milovat!

Chvála jako uctívání dobroty a velikosti našeho Boha. Chvála, která nás otevírá svobodě a uzdravení našich ran. Chvála jako zbraň v pokušeních a v boji proti Zlu. Chvála jako místo, kde se rodí a buduje společenství v Kristu.

Jak byste se mladým představil?

Šťastný kněz brněnské diecéze, a to od roku 2001. Je po sestře to nejlepší, co jeho rodiče dali světu. Od roku 2003 je ve farnosti Brno-Židenice. Od září 2002 byl do srpna 2018 spirituálem na CMGaSOŠPg v Brně. Během studia na CMTF UP Olomouc měl možnost prožít dva roky ve škole života a evangelizace Jeunesse-Lumière. Je členem týmu Dětské katolické konference v Brně a charismatického setkání New Dawn v ČR. Díky očním vadám je nositelem přezdívky Kuliočka.

Jak jste se dostal k tématu chval? Jaká byla vaše cesta k nim?

Hospodin mě k tomu dotáhl. Chvály jsou naší soustavnou přípravou na pobyt v nebi, kde budeme chválit Hospodina tváří v tvář.

Proč by se měli mladí o toto téma zajímat?

Co se v mládí naučíš… Dovolím si parafrázi známého výroku: „Většina z toho, co si lidé představují pod pojmem chvály, bohužel existuje.“ Jak si to vyložíte, už záleží na vás. 🙂

Co byste chtěl, aby si mladí z vaší přednášky odnesli?

Že si náš Bůh chválu zaslouží. A že stojí za to se o to snažit. Je třeba jít za tímto snem, cílem, navzdory překážkám a nesnižovat laťku.

Co od účastníků očekáváte?

Dobrou náladu. Ochotu nechat se vést, naslouchat. A ať se ptají, to je důležité!

Chtěl byste mladým ještě něco sdělit? (co nezaznělo, co by mělo zaznít atd.)

Citát Luďka Soboty: „Ze mě vola neuděláte, já už vůl jsem.“ 

Categories:

Tags: