Kurz partnerství

Kurz partnerství

Diecézní centrum života mládeže Mamre a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádají Kurz partnerství, který probíhá na Mamre v Osové Bítýšce, a to čtyři víkendy ve školním roce 2022/2023.

Akce probíhá v těchto v termínech:
Skupina A: první víkend 21. – 23. 10. 2022
další termíny 9. – 11. 12. 2022; 17. – 19. 2. 2023 a 24. – 26. 3. 2023
Skupinu A povedou manželé Naďa a Pavel Peroutovi

Skupina B: první víkend 18. – 20. 11. 2022
další termíny: 20. – 22. 1. 2023; 3. – 5. 3. 2023 a 14. – 16. 4. 2023
Skupinu B povedou manželé Vendula a Tomáš Zachovalovi
Manželé Peroutovi a Zachovalovi jsou absolventy kurzu pro lektory přípravy na manželství, který vedli manželé Milanka a Mirek Vykydalovi.

Kurz partnerství je seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které se chtějí více poznat a připravovat se na manželství. Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a je i dostatek prostoru jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). Je nutné absolvovat všechna čtyři setkání. Kurz je vystavěn na křesťanských hodnotách, pohledu na manželství i přesto je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.

Během víkendů se nabízejí témata:
• Psychologie partnerského vztahu, rozdíly v mužském a ženském přístupu.
• Místo dětí v manželství, vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství.
• Řešení konfliktů, řešení krizí vztahu i jiných krizí, způsobených změněnými životními okolnostmi.
• Ekonomické minimum pro život manželství a rodiny, tedy jak společně hospodařit.
• Manželství a sexualita, odpovědné rodičovství.*
* Témata jsou v souladu se Směrnicí ČBK pro přípravu na svátost manželství (2017)
Víkendový kurz nabízí také možnost individuálních rozhovorů s lektory a možnost dialogu s ostatními páry ve skupině. Ze zkušeností víme, že vznikají přátelství mnohdy na celý život.

Přihlášky a více informací: kurzpartnerstvi@centrum.cz, +420 774 276 256