Diecézní setkání mládeže

Diecézní setkání s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem

Informace o setkání

Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou nedělí. V sobotu 4. dubna 2019 od 8:30 hodin se mladí setkají se svým biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.

Téma pro rok 2020 je: ,,Mládenče, pravím ti vstaň“ (Lk 1,38)

Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají (otázky víry, hledání místa ve společnosti, manželství, partnerství, komunikace, psychologie, angažovanost mladých lidí v politice, média, hudba).

Dopoledne probíhá formou workshopů, přednáškových a besedních skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-duchovním programem. Hosty setkání bývají pravidelně představitelé římskokatolické církve, veřejného i politického života, dále odborníci z vybraných oblastí a laici. Setkání zahajuje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Převážně se program odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla, workshopy jsou rozmístěny v dalších brněnských kostelech a sálech.V příštím roce bude opět nabídka možnosti přihlásit se do dopoledních workshopů a skupin přes internet.

Při registraci prosíme účastníky o uhrazení příspěvku 70 Kč. Každý registrovaný účastník dostane k obědu bagetu a také bude zajištěn čaj a šťáva (podle počasí).

S sebou si nezapomeňte vzít karimatku na sezení, pro všechny nebude místo na sezení v katedrále. A karimatka se také hodí v době oběda okolo katedrály.

Každoročně přijíždí na tuto akci okolo 2 000 mladých ve věku 11 – 26 let z celé brněnské diecéze. Z toho je více než sto z nich zapojeno do organizace – pořadatelé, schola, výzdoba, animátoři skupin, režie programu a další.

Setkání je organizováno přímo Diecézním centrem mládeže za pomoci několika desítek dobrovolníků z řad samotné mládeže. Účastníci přispívají dobrovolným příspěvkem.