Valentinská pouť

Valentinská pouť

Při představě jak prožít se svou drahou polovičku svátek zamilovaných jen málo koho napadne v kostele či dokonce na pouti. V naší diecézi se však už několik let koná Valentinská pouť, která je právě k patronu zamilovaných, sv. Valentinovi.

Kdo to sv. Valentin byl? Možná vás napadne, že to mohl být kněz, který se vzdal své životní lásky a šel sloužit Bohu. Mohu vás ujistit, že by to byl opravdu veliký skutek LÁSKY, ale není tomu zcela tak.

Svatý Valentin byl dle legendy kněz či biskup, který nejspíše za doby císaře Claudia II tajně oddával mladé zamilované. Zejména se nejspíše jednalo o vojáky, protože císař zakazoval vojákům svazek manželství, neboť se domníval, že svobodní jsou v bitvě silnější. 

Nejprve byl vězněn, ale poté, co ho soudce zkoušel z jeho víry a Valentin vrátil jeho dceři zrak, takže i soudce v Krista uvěřil, a nechal se z celou rodinnou pokřtít, samotní pohanští občané vyvlekli Valentina ven, zbyli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.

Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš. Také pro nás platí, že jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co nám v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá, oč ho v Kristově jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou dívkou. 
(více informací zde) 

Přijměte tedy pozvání ke slavení svátku všech zamilovaných trochu jinou formou a to poutí k vašemu patronu, tedy patronu všech zamilovaných. 

Tags: ,