Ministrantský den Brněnské diecéze

Ministrantský den Brněnské diecéze

V sobotu 2. května se uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi v olomouckém semináři. Program je připraven pro všechny věkové kategorie. Součástí programu bude mše svatá s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, po ní následuje velká hra po Olomouci.

Chtěli bychom vás také poprosit o pomoc s organizací a přípravou. Počet ministrantů každoročně přesahuje 500, takže nutně potřebuje pomoc dobrovolníků, abychom mohli zajistit hladký průběh celého dne.

Všechny bližší informace najdete na našich stránkách:

http://mladez.biskupstvi.cz/ministranti/ministrantsky-den-v-olomouci/

Předem moc děkujeme a těšíme se na vás!